Často kladené otázky

Kontrolujeme všechny smlouvy související s nákupem nebo prodejem nemovitostí, případně s jejich nájmem, zejména pak:
 • rezervační, zprostředkovatelské a blokační smlouvy
 • budoucí kupní smlouvy
 • kupní smlouvy
 • smlouvy o převodu družstevního podílu
 • smlouvy o úschově
 • zástavní smlouvy a úvěrové smlouvy
 • nájemní smlouvy
Obsahem služby Kontrola smluv je:
 • kontrola smlouvy advokátem
 • právní prověrka nemovitosti a smluvních stran ve veřejných seznamech
 • zhodnocení nedostatků a rizik smlouvy včetně doporučení, jak dále postupovat
 • úprava smlouvy v režimu sledování změn doplněná o vysvětlující komentáře
 • následná telefonická konzultace s advokátem, který smlouvu kontroloval
Smlouvy zkontrolujeme do 3 pracovních dnů. Za příplatek 2000 Kč smlouvu zkontrolujeme do druhého pracovního dne.

Služba Kontrola smluv zahrnuje i úpravy smlouvy, které lze provést, aniž bychom museli významně zasahovat do její celkové koncepce. Upozornění na nedostatky vyžadující koncepční změny smlouvy jsou ve smlouvě řešeny formou komentářů.

Úpravy smlouvy přesahující rozsah změn prováděných v rámci služby Kontrola smluv pro vás můžeme provést na základě samostatné objednávky. Cena za tyto služby se vždy odvíjí od časové náročnosti (vycházející z kvality původní smlouvy a množství nutných úprav) a vychází z hodinové sazby advokátní kanceláře, která činí 2.490 Kč včetně DPH. Předpokládanou cenu vám vždy sdělíme předem. Ze zkušenosti víme, že úpravy jedné smlouvy zaberou obvykle 2 hodiny práce. 

Po provedení kontroly vám zašleme protokol o kontrole ve formátu PDF a revidovanou smlouvu v editovatelném formátu.

V protokolu o kontrole vás upozorníme na nedostatky a možná rizika smlouvy a zhodnotíme, zda smlouva neobsahuje překvapivá nebo nestandardní ujednání. Protokol rovněž obsahuje doporučení, která je dobré zvážit, než do vztahu s druhou smluvní stranou vstoupíte. Tento dokument je určen v prvé řadě pro vás. Analyzuje totiž především vaše postavení jako smluvní strany a podrobně vysvětluje koncepční nedostatky smlouvy.

Spolu s protokolem obdržíte zkontrolovanou smlouvu, ve které budou se sledováním změn provedeny navrhované úpravy a připojeny vysvětlující komentáře. Takto upravená smlouva je vhodná k zaslání druhé smluvní straně jako návrh, o kterém je možné dále jednat. Revidovaná smlouva bude zahrnovat pouze takové úpravy, které lze provést, aniž bychom museli významně zasahovat do její celkové koncepce. Upozornění na nedostatky vyžadující koncepční změny smlouvy jsou ve smlouvě řešeny formou komentářů, které je vhodné před provedením úpravy smlouvy projednat s druhou smluvní stranou.

Můžete si vybrat ze dvou variant kontroly smluv:

STANDARDNÍ: kontrola jakékoliv 1 smlouvy do 3 pracovních dnů za 5.990 Kč

EXPRESNÍ: kontrola jakékoliv 1 smlouvy do 1 pracovního za 7.990 Kč

Ceny jsou konečné a zahrnují DPH ve výši 21 %. Cena za kontrolu smlouvy je sjednána bez ohledu na počet stran kontrolované smlouvy a bez ohledu na počet příloh smlouvy. V případě, že přílohou nebo součástí smlouvy je jiná smlouva (přílohou či součástí budoucí kupní smlouvy bývá obvykle návrh kupní smlouvy), je kontrola této další smlouvy účtována samostatně.

Cenu zaplatíte až po poskytnutí služby převodem na účet na základě faktury vystavené ke dni dodání protokolu o kontrole a revidované smlouvy. Splatnost faktury činí 7 dní.

V případě zájmu nabízíme i osobní konzultace, následné úpravy smlouvy nebo zastupování při vyjednávání o změnách smlouvy. Cena za tyto služby činí 2.490 Kč včetně DPH za hodinu práce. Předpokládanou cenu vám vždy sdělíme předem. Ze zkušenosti víme, že úpravy jedné smlouvy zaberou obvykle 2 hodiny práce.

Ano, v ceně kontroly je také telefonická podpora. Telefonicky jsme vám k dispozici následně po zaslání protokolu o kontrole a revidované smlouvy. Advokát, který kontrolu prováděl, s vámi výsledky kontroly projde a vysvětlí vám vše, co vám není jasné.

Běžně se stává, že smlouva může mít přílohy, jako je seznam standardního vybavení, reklamační řád, půdorys nebo postup při klientských změnách. Kontrola takových příloh je zahrnuta v ceně služby.

Pokud se však stane, že je přílohou smlouvy další smlouva, účtujeme její kontrolu samostatně. Typickým příkladem je budoucí kupní smlouva, která zahrnuje i návrh kupní smlouvy. V takovém případě je účtována kontrola dvou smluv.

Nepříjemného překvapení se však bát nemusíte. Konečnou cenu kontroly si vždy odsouhlasíme předem.

Ano, smlouvu nám můžete poslat i k opakované kontrole. Opakovaná kontrola je však zpoplatněna.

Cena se vždy odvíjí od časové náročnosti (tedy kvality původní smlouvy a množství provedených úprav) a vychází z hodinové sazby advokátní kanceláře, která činí 2.490 Kč včetně DPH.

Předpokládanou cenu vám vždy sdělíme předem. Ze zkušenosti víme, že opakovaná kontrola jedné smlouvy zabere obvykle 1 až 2 hodiny práce.

Ano, připravujeme veškeré smlouvy související s převody nemovitostí.

Máte-li zájem o tuto službu, rádi vám zašleme po sdělení bližších informací konkrétní cenovou nabídku.

Napište nám

Poskytujeme veškeré právní služby související s převody nemovitostí. Od konzultací, zpracování právních analýz, zastupování v jednání o podmínkách uzavření smlouvy, navržení podmínek transakce, přes přípravu smluv včetně provedení advokátní úschovy, až po zastupování před správními a soudními orgány.

Potřebujete radu z jiné právní oblasti? Více o naší specializaci najdete na http://kroupahelan.cz/specializace.